Yteffektiva bostäder i Vega i Haninge

Succé för Kärnhem i Vega

I Vega uppför vi 6 etapper med bostadsrätter på 104, 105 och 112 kvm. Bostäderna är ritade av Hans Bäckström och Måns Rydberg, Södergruppen Arkitekter i Stockholm.

 

Inflyttat

2014-2017

Status

Genomförd

Ägandeform

Bostadsrätter

Typ av bostad

Par- och radhus på 105 och 112 kvm

Prislista

Vega blir ny stadsdel

I Haninge tar den nya stadsdelen Vega form, i perfekt läge med mindre än 20 minuter från centrala Stockholm. I harmoni med det böljande landskapet kommer en boendemiljö att utvecklas som är anpassad efter den nya tidens behov. En stadsdel där hållbar utveckling står i centrum och där det är möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk. Gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik prioriteras och en helt ny pendeltågsstation planeras. Planerna för Vega är ett varierat boende med såväl parhus, som radhus. I närheten av den nya pendeltågsstationen kommer ett centrum med torg, butiker och restauranger att ligga. En F–9 skola, samt ett aktivitetshus där unga och gamla kan mötas finns i planerna, liksom 6–8 förskolor. Kartan från Haninge kommun visar hela detaljplaneområdet.