Brf Kolonin i Växjö

En prisbelönt modern trädgårdsstad

I Växjö står sedan december 2008 Biskopshagen, med mottot ”Modern Trädgårdsstad”, färdigt. I denna vackra miljö, bara 100 m från Växjösjön har Kärnhem uppfört området ”Kolonin”. Det har blivit mycket uppskattat av Växjöborna och fick 2008 Växjö kommuns byggnadsnämnds pris. I kvarteret kolonin i Växjö har trädgårdsstaden varit en förebild. Bebyggelsen är stadsmässig med inslag av kullersten, gatsten och vackra mötesplatser. Samtidigt är den också riklig med grönska i forma av träd, häckar, rosor och gräsytor. Husen är tvåplansbostäder på 115 och 140 kvm.

 

Genuina tegelmurade hus, ibland slammade i olika färger på danskt vis, ibland med vackert fasadtegel och samtliga med lertegeltak. Alla hus har egna inhängande tomter av häckar och plank. För att skapa en helhetsmiljö har rummen mellan husen utformats med samma omsorg som byggnaderna. Planlösningarna är ljus och öppna på nedre plan med fönster i flera väderstreck. På övre plan finns det möjlighet att välja antalet sovrum efter familjens behov.

Inflyttat

2008

Status

Genomförd

Ägandeform

Bostadsrätter

Typ av bostad

Tvåplanshus 115 & 140 kvm

Prislista

Vattennära boende

Husen gränsar i norr till en nyanlagd damm med en kajpromenad som i väster ansluter till resten av området Biskopshagen och i öster till promenadstråket runt Växjösjön. Kajpromenaden ligger ca 1,5 m lägre än husen vilket ger de boende en mer privat uteplats.

 

Höjdskillnaden tas upp av en vacker granitmur som möts av en häck som omger trädgårdarna längs kajpromenaden. Husen är placerade så att de flesta har utsikt över sjön eller dammen.

 

Bostäderna och området är utformat av Mats Elgström på LBE Arkitekt AB i Växjö.