Akuta felVitvarorFELANMÄLAN BRFFELANMÄLAN EGNA HEM

FELANMÄLAN EGNA HEM

Information om fastighetens garantier finner du i din bopärm.

Innan du gör din felanmälan är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

Ett fel som uppstår under de två första åren efter slutbesiktningen, men som inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare, kommer Kärnhem att avhjälpa i samband med garantibesiktningen.

Garantiansvaret omfattar inte sådant som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. Om det visar sig att felet inte omfattas av Kärnhems garantiansvar kommer du debiteras för eventuella utrednings- och åtgärdskostnader.

Vidare till felanmälan

Fyll i alla fält (även "Jag är inte en robot")

Välj en bild som är max 5MB stor

Du har Internet explorer och vi kan därför inte verifiera om din uppladdade fil är större än 5MB. Vänligen säkerställ att denna gräns inte överstigs.

Beskriv ditt fel