Akuta felVitvarorFELANMÄLAN BRF

FELANMÄLAN BRF

Information om bostadsrättsföreningens och fastighetens garantier finner du i er bopärm.

Innan du gör din felanmälan är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Skötsel- och underhållsansvar hittar du i din bopärm som du fick i samband med ditt tillträde.

Garantiansvaret omfattar inte sådant som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. Om det visar sig att felet inte omfattas av Kärnhems garantiansvar kommer du debiteras för eventuella utrednings- och åtgärdskostnader.

Felanmälan inom sex månader
Felanmälan som görs inom sex månader kommer att samlas ihop och ses över och eventuellt avhjälpas vid ett och samma tillfälle. Detta gäller de fel som inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare.

Felanmälan efter sex månader
Om något skulle uppstå efter sex månader gör du din felanmälan här som vanligt. Om felet inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare kommer en oberoende besiktningsman att bedöma felen i samband med tvåårsbesiktningen.

Felanmälan efter två år

Skulle ett fel uppstå i er bostad efter 2 år och som faller inom föreningens 5-åriga garanti så kontakta er styrelse.

Vidare till felanmälan

Fyll i alla fält (även "Jag är inte en robot")

Välj en bild som är max 5MB stor

Du har Internet explorer och vi kan därför inte verifiera om din uppladdade fil är större än 5MB. Vänligen säkerställ att denna gräns inte överstigs.

Beskriv ditt fel