Nu flyttar vi till obos.se! Under juni kommer våra bostadsprojekt flyttas till obos.se och under den här tiden kan det saknas sidor eller förekomma felaktiga länkningar här på oboskarnhem.se. Se kommande projekt och bostäder till salu på obos.se.

Här gör du en felanmälan

Din bostad och din trivsel är viktig för oss! Därför kan du som bor i en OBOS Kärnhem-bostad lägga in eventuella felanmälningar av din bostad på den här sidan. Du får även lite tips om hur du kan göra när det gäller akuta fel samt Siemens produkter. Information om bostadsrättsföreningens och fastighetens garantier finner du i din digitala bopärm. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

LÄS DETTA INNAN DU GÖR DIN FELANMÄLAN

Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Skötsel- och underhållsansvar hittar du i din bopärm som du fick i samband med ditt tillträde.

Garantiansvaret omfattar inte sådant som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. Om det visar sig att felet inte omfattas av Kärnhems garantiansvar kommer du debiteras för eventuella utrednings- och åtgärdskostnader.

Felanmälan inom sex månader
Felanmälan som görs inom sex månader kommer att samlas ihop och ses över och eventuellt avhjälpas vid ett och samma tillfälle. Detta gäller de fel som inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare.

Felanmälan efter sex månader
Om något skulle uppstå efter sex månader gör du din felanmälan här som vanligt. Om felet inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare kommer en oberoende besiktningsman att bedöma felen i samband med tvåårsbesiktningen.

Felanmälan efter två år
Skulle ett fel uppstå i er bostad efter 2 år och som faller inom föreningens 5-åriga garanti så kontakta er styrelse.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi har gjort en bedömning

Felanmälan